Základní škola a mateřská škola Javornice

VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZŠ A MŠ JAVORNICE   

 

HLAVNÍ ZNAKY NAŠÍ ŠKOLY

Nižší počet žáků na třídu, který umožňuje:

-         individuální přístup k žákům v hodinách a mimo výuku, kdy se asistentky 

          pro dyslektiky věnují žákům se specifickými poruchami učení a chování

-         vytváření dobrých vztahů mezi spolužáky i mezi žáky a vyučujícími

-         možnost lepší adaptace pro děti s komunikačními poruchami či pro žáky, 

          kteří mají obtíže s vytvářením sociálních vazeb

Důraz na všestranný rozvoj osobnosti žáků:

-         výchovně vzdělávací činnost

-         návštěva divadel a koncertů, tanečních i hudebních akademií  

          (některé akce jsou konané přímo ve škole za účasti MŠ)

-         exkurze (návaznost školy na praktický život)

-         účast na sportovních kláních v okolí - družební zápasy se základními školami

          ve Slatině nad Zdobnicí a Rokytnici v Orlických horách

-         pomoc žáků při pracích v okolí školy i v době mimo vyučování 

          (výchova k občanskému životu v obci)

Zařazování netradičních metod práce do výuky (činnostní učení, projektové vyučování, hra, skupinová práce, využití didaktických počítačových  programů a internetu, video atd.)

Možnost prezentace žáků a školy na veřejnosti:

-         účast žáků v soutěžích a olympiádách (od základních kol až po krajská či případně celorepubliková)

-         tradiční programy pro veřejnost, ve kterých vystupují naši žáci

Zájmová činnost:

- různé zájmové kroužky organizované školou

Pro žáky prvního stupně nabízíme „vše v jednom“ (škola, školní jídelna a školní družina v jedné budově)

 

Družina pro žáky I. stupně se realizuje ve dvou odděleních: 1. a 2. třída / 3. - 5. třída.

Pro žáky je k dispozici počítačová učebna, žákovská knihovna, učebna v přírodě.

Výchova ke vztahu k přírodě

-         sběr papíru

-         projekt Den Země

-         projekt Les ve škole, škola v lese

 

 

Kontakt

Základní škola a mateřská škola Javornice

zsjavornice@seznam.cz

Javornice 2
Javornice
51711

Pevná linka: 494 545 143
Ředitelka: 778 719 690
Zástupce ředitele: 778 719 688
Výchovný poradce: 778 719 690
Učitelé I. stupeň: 778 719 886
Učitelé II. stupeň: 778 719 689
Školnice: 778 719 691
Družina I: 737 642 910
/ p.uč. Divíšková /
Družina II: 734 657 770
/p.uč. Palečková /
Mateřská škola: 731 834 181
773 241 181
Jídelna: 732 943 291


Vyhledávání

© 2009 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode