Language Cert -  zkoušky z AJ "nanečisto"

14.05.2019

Všichni z vás, kdo jste někdy skládali nějakou zkoušku, psali testy, nebo jste absolvovali přijímací pohovor apod., jistě potvrdíte, že není jednoduché zvládnout stres, dokázat se soustředit na výběr správné odpovědi a souvisle se vyjadřovat. Naši žáci toto vše dnes zvládli, a to dokonce v angličtině! Sami se totiž rozhodli "nanečisto" složit mezinárodní zkoušku Language Cert na Obchodní akademii a Jazykové škole v Hradci Králové (www.oahk.cz)

Ústní část probíhala s rodilým mluvčím, p. Shanem Hertnonem, a žáci museli svého zkoušejícího přesvědčit, že umí vést všeobecnou konverzaci, dokáží diskutovat o problému, pohotově reagovat v různých situacích, či samostatně hovořit na zadané téma po dobu 1 minuty.
V písemné části museli například zvládnout napsat krátkou esej nebo ti starší třeba formální dopis pro manažera hotelu, a navíc vše stihnout v časovém limitu. Předmětem hodnocení nebyla jen gramatická správnost, ale též dodržení rozpětí počtu slov, použití vhodných frází a volba příslušného jazykového registru (hovorový - neutrální - formální ap.) 

Všichni žáci si vedli skvěle a ve všech 4 částech (speaking - reading - writing - listening) obdrželi požadovaný počet bodů pro získání osvědčení o dosažené jazykové úrovni. Od hodnotitelů se dočkali velké pochvaly. Dnešní výlet do HK byl tedy korunován úspěchem a velkou radostí. 
Poděkování patří pořadatelům, kteří vytvořili pro děti velice příjemné zázemí včetně drobného občerstvení a vlídnou, přátelskou atmosféru, jež pomáhala odbourávat trému a nervozitu. Naše díky putují také rodičům, že svým dětem umožnili se tohoto "dobrodružství" zúčastnit.

Doufejme, že si tato akce získá oblibu a v příštích letech poroste počet žáků, kteří budou mít chuť otestovat svoji jazykovou úroveň, a pro něž angličtina bude nikoliv pouze jedním ze školních předmětů, ale také koníčkem a zábavou :-)

-ds-