Pasování na čtenáře

05.06.2017
Dne 5. června zavítal do 1. třídy král Ota I. Děti se moc těšily, neboť král je provázel celým Slabikářem a motivoval je při zdolávání všech písmenek. Každý žák přečetl králi kousek pohádky, aby mu dokázal, že za jediný rok se z malého "školkáčka" vyklubal opravdový čtenář. Je to krásný pocit, ale také neskutečně mnoho odvedené práce. Král Ota I., kterého zosobnil pan starosta Vlastimil Zachoval, děti pochválil, mečem pasoval na čtenáře a odměnil pamětním listem a knížkou. Velký "dík" patří také rodičům, kteří pilně a trpělivě s domácím čtením pomáhali, neboť  rovněž oni mají podíl na úspěchu svých dětí.