Projekt Škola hrou na OA T.G. M. V Kostelci n.O.

23.06.2022
Vybraní žáci 9. ročníku se v letošním školním roce zúčastnili projektu IKAP 2 Škola hrou zaměřeného na využití angličtiny a techniky. Absolvovali čtyři setkání na OA TGM v Kostelci n. Orl., kde se jich ujali studenti se svými učiteli. Společně se věnovali komunikačním hrám v angličtině a vytváření komiksů s využitím výpočetní techniky.