ZŠ a MŠ  JAVORNICE

P O Z V Á N K A

Výlet do hvězdárny - 3.  a 5. třída

 ! POZOR - DŮLEŽITÉ !

Základní škola a mateřská škola Javornice

přijme speciálního pedagoga na vedení Předmětu speciálně pedagogické péče - 5h týdně

Kontaktní osoba: Mgr. M. Reinberg Dvořáková

zsj.dvorakova@seznam.cz, tel. 778 719 690

===============================================
Organizace školního roku 2018 - 2019

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019


30. 6. - 2. 9. 2018

AKTUALITY 2017 - 2018

"English week" with English FOCUS (fotogalerie pod článkem)

KYBERŠIKANA - v úterý 16. ledna proběhla na II. stupni ve všech třídách beseda na téma Kyberšikana. Děti byly seznámeny s tímto rizikovým fenoménem a byly poučeny, jak tomuto nebezpečí předcházet a jak se v případě potřeby bránit.