ŠKOLNÍ ROK 2023 - 2024

začíná v pondělí 4. září 2023

Organizace školního roku 2023-2024

PRÁZDNINY 

Poděkování za sponzorský dar

Rádi bychom se s širokou veřejností chtěli podělit o naši novou radost. Jedná se o vybavení, kterým je 3Dtiskbox, jenž vznikl z iniciativy jednoho tatínka, pana Petra Michálka.
Radost je o to větší, že pan Michálek zafinancoval celý projekt z prostředků svého podnikání, ZÁMEČNICTVÍ PETR MICHÁLEK, a škola jej získala do svého výlučného vlastnictví jako "sponzorský dar".

Tímto krokem můžeme zajistit našim žákům kvalitnější vzdělávání v informatice a moderních digitálních technologiích dle nejnovějších trendů.
DĚKUJEME 

DĚTSKÝ DEN

V pátek 2. června se konal každoroční dětský den, který - jak už se stalo tradicí - připravili a zorganizovali žáci 9. ročníku. pro děti na I. stupni.
Děti měly za úkol ve dvojicích absolvovat podle fáborků trasu, na které je čekalo osm stanovišť s různými úkoly. Všichni účastníci se s úkoly hravě vypořádali a trefili do cíle, kde je čekalo sladké překvapení.
Velké díky patří panu OLDŘICHU ŽBÁNKOVI, který na dětský den zakoupil a věnoval  škole pro všechny třídy prvního stupně odměnu v podobě horalek a nápojů capri-sun. Děkujeme. 

                              ŠKOLNÍ ROK 2022-2023
                                 začíná ve čtvrtek  1. ZÁŘÍ 2022

Výsledky sběru papíru - podzim 2021

VÍTEJTE VE ŠKOLNÍM ROCE
2021-2022
Začínáme ve středu 1. září.  

Informace k návratu žáků na prezenční výuku

V pondělí 17. května se vrací všichni žáci do školy na prezenční výuku a do běžného školního režimu. Výjimku z tohoto režimu tvoří pouze pondělní testování žáků antigenními testy, které proběhne vždy mezi 7:00- 7:30.

Je tedy potřeba, aby se žáci dostavili v pondělí do školy včas.

* V uzavřených prostorách jsou do odvolání stále povinné roušky.

* Provoz jídelny bude zajištěn včetně svačin. 

* K testování se žáci dostaví podle níže přiloženého rozpisu. (Pokud žák dorazí do školy později - ranní návštěva lékaře apod.- proběhne testování po jeho příchodu do školy. V takovém případě se žák musí dostavit do ředitelny a nahlásit se na dodatečné testování. To samé platí v případě, že žáci nebudou v pondělí přítomni a přijdou do školy až některý další den v týdnu. Pro hladký průběh a usnadnění organizace žádáme rodiče, aby uvědomili třídní učitele o případné předem plánované absenci v předstihu.)

3. května 2021 se vrací do škol žáci II. stupně, a to v systému tzv. rotační výuky (týden prezenčně ve škole - týden distančně z domova)

Od pondělí 3. května se prezenční výuka týká žáků 6. a 7. ročníku. 
Podrobnější informace obdrží rodiče v e-mailu.

 ŠKOLNÍ JÍDELNA - informace

Od pondělí 18. ledna 2021 bude obnoven provoz školní jídelny v plném rozsahu, tj. pro všechny strávníky.  

Výuka pokračuje od 11. 1. 2021 nadále ve stávajícím režimu (viz informace níže)

Od pondělí 11. ledna - 15. ledna 2021 nebude školní jídelna zajišťovat stravování pro žáky základní školy, její zaměstnance, ani pro ostatní strávníky mimo školu. 

Veselé Vánoce a šťastný rok 2021 všem.

Dětem přejeme hezké vánoční prázdniny, které budou trvat od pondělí 21. prosince 2020 do 1. ledna 2021. Vyučování opět začíná v pondělí 4. ledna 2021. Jakým způsobem se žáci vrátí do škol bude ještě upřesněno prostřednictvím e-mailu. Pokud by výuka pokračovala ve stávajícím rotačním systému, pak se po prázdninách vrátí do školy celý I. stupeň, 9. ročník, 6. ročník a 7. ročník. Ale tyto informace jsou zatím předběžné a vše bude upřesněno podle aktuálních pokynů MŠMT.

ORGANIZACE VÝUKY OD 30. LISTOPADU 2020 

I. stupeň - do školy se vrací všichni žáci od 1. - 5. třídy

II. stupeň - prezenční výuka bude do odvolání probíhat tzv. "rotačním" systémem (tj. střídavě po týdnu) takto: 

v týdnu od 30. 11. - 4. 12. -  žáci 8., 9. ročníku 
v týdnu od  7. 12. - 11. 12. -  žáci 6., 7., 9. ročníku
v týdnu od 14. 12. - 18. 12. - žáci 8., 9. ročníku
ve dnech 21. 12. - 22. 12. -  žáci 6., 7., 9. ročníku

Provoz družiny bude upraven takto:

  • ranní družina je otevřena pro 1. ročník. Ostatní žáci (zapsaní do družiny) budou ve své třídě pod dohledem učitele
  • odpolední družina bude zajištěna rozdělením do tří oddělení (podle tříd): 1. oddělení - p. vych. Divíšková, 2. oddělení - p. vych. Braunová, 3. oddělení - p. asist. Jana Vidličková

INFORMACE Z MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY 
PRO UČITELE, RODIČE A ŽÁKY

Materiály pro distanční vzdělávání - 1. stupeň

INFORMACE - AKCE -UDÁLOSTI

Organizace školního roku 2020 - 2021 - podrobné informace zde 

ŠKOLNÍ ROK 2020 - 2021 začíná

KONČÍ ŠKOLNÍ ROK 2019 - 2020

Prázdniny začínají !!!

 Pravidla hodnocení prospěchu a chování - 2. pololetí 2019/2020

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020 jsou v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020, úplné znění ----> ZDE

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bude vyjádřeno klasifikačním stupněm (známkou). 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 se bude řídit těmito pravidly:

- základem klasifikace 2. pololetí budou známky z období, kdy žák řádně docházel do školy (do 11.3. 2020)
- podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)
- vyučující zohlední například: snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku, případně také zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném nejen na informační technologie
- klasifikace za 2. pololetí s ohledem na výrazně diferencované podmínky vzdělávání by neměla být horší než v předchozím pololetí

Zameškané hodiny se počítají pouze do data 11. 3. 2020, období distanční formy se do absence nezapočítává. 
Informace ohledně termínu a formy předání vysvědčení bude upřesněna dle vývoje situace.

Mgr. Zdeněk Polívka, zástupce ředitelky školy

Od 8. června bude umožněna přítomnost žáků II. stupně ve škole, a to formou třídních schůzek a konzultací ve skupinách po 15 žácích. 

Od 25. května probíhá na I. stupni prezenční výuka ve skupinách po 15 žácích.

Od 11. května zahájena prezenční příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky formou pravidelných konzultací ve škole. 

Přijímací řízení - zápis do 1. třídy

Doplňující informace - ošetřovné

Žádost o ošetřovné se začne vydávat až od pondělí 16. 3. 2020 v ředitelně školy v době od 8h do 12h nebo po telefonické domluvě. Lze požádat i o zaslání žádosti e-mailem.

  Mateřská škola uzavřena s platností od pondělí 16. 3. 2020 

Provoz školní jídelny nepřerušen. V případě zájmu o odebírání obědů po dobu uzavření školy kontaktuje vedoucí školní jídelny, p. Zachovalovou, tel: 732 943 291

Tělocvična uzavřena od 13. 3. 2020 do odvolání

Na základě mimořádného opatření, vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 10. 3. 2020, budou
s účinností od středy 11. 3. 2020 uzavřeny základní školy. 


UPOZORNĚNÍ: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let lze vyzvednout v ředitelně. 

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019 je za námi ...

... A HURÁ NA PRÁZDNINY ! :-)

Výlet do hvězdárny - 3.  a 5. třída

Ze školy do ráje - turistické putování

===============================================
Organizace školního roku 2018 - 2019

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018


30. 6. - 2. 9. 2018

AKTUALITY 2017 - 2018

"English week" with English FOCUS (fotogalerie pod článkem)

KYBERŠIKANA - v úterý 16. ledna proběhla na II. stupni ve všech třídách beseda na téma Kyberšikana. Děti byly seznámeny s tímto rizikovým fenoménem a byly poučeny, jak tomuto nebezpečí předcházet a jak se v případě potřeby bránit.