Pravidla hodnocení prospěchu a chování - 2. pololetí 2019/2020

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků ve 2. pololetí 2019/2020 jsou v souladu s vyhláškou č. 211/2020 Sb. ze dne 27. 4. 2020, úplné znění ----> ZDE

Hodnocení výsledků vzdělávání žáka na vysvědčení bude vyjádřeno klasifikačním stupněm (známkou). 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 se bude řídit těmito pravidly:

- základem klasifikace 2. pololetí budou známky z období, kdy žák řádně docházel do školy (do 11.3. 2020)
- podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020
- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky
- podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu)
- vyučující zohlední například: snahu žáků o pravidelnou práci ve vzdělávání na dálku a odevzdávání úkolů, samostatnou práci žáků a samostudium během vzdělávání na dálku, případně také zvládnutí technologií a pravidel pro práci s technologiemi potřebnými pro vzdělávání na dálku, pokud lze toto hodnocení začlenit do hodnocení v předmětu zaměřeném nejen na informační technologie
- klasifikace za 2. pololetí s ohledem na výrazně diferencované podmínky vzdělávání by neměla být horší než v předchozím pololetí

Zameškané hodiny se počítají pouze do data 11. 3. 2020, období distanční formy se do absence nezapočítává. 
Informace ohledně termínu a formy předání vysvědčení bude upřesněna dle vývoje situace.

Mgr. Zdeněk Polívka, zástupce ředitelky školy

Od 8. června bude umožněna přítomnost žáků II. stupně ve škole, a to formou třídních schůzek a konzultací ve skupinách po 15 žácích. 

Od 25. května probíhá na I. stupni prezenční výuka ve skupinách po 15 žácích.

Od 11. května zahájena prezenční příprava žáků 9. ročníku na přijímací zkoušky formou pravidelných konzultací ve škole. 

Materiály pro samovzdělávání:
UPOZORNĚNÍ: přibyl odkaz na Německý jazyk 9
Vzhledem k délce mimořádného opatření  dochází k rozšiřování aktivit v rámci distanční výuky a tím k nárůstu materiálů pro samovzdělávání. 

SLEDUJTE PROSÍM ZMĚNY NA STRÁNCE VĚNOVANÉ MATERIÁLŮM PRO SAMOVZDĚLÁVÁNÍ 
Tyto stránky jsou průběžně podle potřeb aktualizovány, dochází postupně k doplňování a k úpravám. 
Pokud objevíte nějaké nedostatky, pište na zsj.sipova@seznam.cz

Tělocvična uzavřena od 13. 3. 2020 do odvolání
(Aktualizováno 13.3.2020 12:10)

Doplňující informace - ošetřovné

Žádost o ošetřovné se začne vydávat až od pondělí 16. 3. 2020 v ředitelně školy v době od 8h do 12h nebo po telefonické domluvě. Lze požádat i o zaslání žádosti e-mailem.

Provoz školní jídelny nepřerušen.
V případě zájmu o odebírání obědů po dobu uzavření školy kontaktuje vedoucí školní jídelny, p. Zachovalovou, tel: 732 943 291


  Mateřská škola uzavřena
  s platností od pondělí 16. 3. 2020
 

Na základě mimořádného opatření, vydaného Ministerstvem zdravotnictví dne 10. 3. 2020, budou
s účinností od středy 11. 3. 2020 uzavřeny základní školy. 


UPOZORNĚNÍ: Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let lze vyzvednout v ředitelně. 

INFORMACE - AKCE -UDÁLOSTI

ŠKOLNÍ ROK 2018 - 2019 je za námi ...

... A HURÁ NA PRÁZDNINY ! :-)

Výlet do hvězdárny - 3.  a 5. třída

Ze školy do ráje - turistické putování

===============================================
Organizace školního roku 2018 - 2019

ŠKOLNÍ ROK 2017-2018


30. 6. - 2. 9. 2018

AKTUALITY 2017 - 2018

"English week" with English FOCUS (fotogalerie pod článkem)

KYBERŠIKANA - v úterý 16. ledna proběhla na II. stupni ve všech třídách beseda na téma Kyberšikana. Děti byly seznámeny s tímto rizikovým fenoménem a byly poučeny, jak tomuto nebezpečí předcházet a jak se v případě potřeby bránit.