NÁVŠTĚVA V 1. TŘÍDĚ


ZAMYKÁNÍ LESA


Pěší výlet k památníku V. a M. Sedláčkových a hrátky v listí


Divadelní představení - "O Lesněnce"


Cestujeme do RK- "Tajemství barev" - motýlci


BRAMBORIÁDA