MATEŘSKÁ ŠKOLA PŘI ZŠ A MŠ JAVORNICE

 OD 1. ZÁŘÍ BUDE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY

6:15 - 16:15 hod.


ZÁKLADNÍ ÚDAJE

Název: Základní škola a mateřská škola Javornice
Adresa: Javornice 2; PSČ 517 11 JAVORNICE 

Od 1. 10. 2013 součástí Základní školy Javornice

Zřizovatel
: Obec Javornice
Ředitelka: Mgr. Miroslava Reinberg Dvořáková

Počet tříd: MŠ je dvoutřídní
Počet pedagogických pracovnic v MŠ: 4