NABÍDKA METODIKŮ PREVENCE


INFORMACE K ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2020-2021 

První školní den na I. stupni - dle informací od třídní učitelů

První školní den na II. stupni 

7:50 - 8:45  - poté děti odcházejí ze školy. 

POZOR - Oproti předchozím rokům se vydávání obědů v 9 hodin ruší.  

Rozpis vyučovacích hodin:
1.  7:50 -   8:35
2.  8:45 -  9:30
3.  9:50 - 10:35
4. 10:45 - 11:30
5. 11:40 -  12:25
== polední přestávka 12:25 - 13:00
6. 13:00 -  13:45
7.  13:50 -  14:35