CHARAKTERISTIKA VZDĚLÁVACÍHO PROGRAMU

 • Mateřská škola sídlí od 1. října 2013 v budově základní školy.
 • Vchod je umístěn z boku budovy, několik metrů od hlavní silnice a zástávky autobusu.
 • Mateřská škola je dvoutřídní, s kapacitou 50 dětí.
 • V přízemí jsou dvě prostorné šatny, v patře pak dvě třídy pro mladší a starší děti,moderní sociální zařízení. Třídy jsou vybaveny novým nábytkem, didaktickými pomůckami, počítačem, sportovním náčiním.
 • Mateřská škola má k dispozici novou oplocenou zahradou s vysázenými okrasnými keři a dětskými hracími prvky, pískovištěm, průlezkou, skluzavkou,houpačkami, horolezeckou stěnou,kolotočem, mírným umělým svahem a dřevěným altánkem
 • Pracujeme podle školního vzdělávacího programu " BAREVNÝ SVĚT - pznávej, hraj si, zpívej,povídej "
 • Maximálně využívá přednosti a podmánky venkovské školy, její položení,okolní přírodu ."
 • Součástí je preventivní výchova - učíme se předcházet nebezpečným a nepředvídaným situacím a vlivům současného světa.
 • Do výchovně vzdělávacích činností je začleněna jóga ( děti se učí naslouchat a správně dýchat ), míčková automasáž ( forma zklidnění, masáž akupresurních bodů ), angličtina ( děti se seznamují s jiným jazykem formou her a zpěvu )
 • Třídní vzdělávací program: Kostičkový rok / ml.děti /, Korálkový rok / st. děti /
 • Předškolním dětem je věnována individuální péče v odpoledních hodinách / v rámci nespavého režimu /