Vedení školy

Ředitelka školy:         Mgr. Miroslava Reinberg Dvořáková  -  zsj.dvorakova@seznam.cz  

Zástupce ředitelky:    Mgr. Zdeněk Polívka                            -  zpolivka@seznam.cz

Třídní učitelé

I. stupeň

1. třída - Mgr. Lada Adamcová;        email: zsj.adamcova@seznam.cz

2. třída - PaedDr. Milena Pišlová;    email: zsj.pislova@seznam.cz

3. třída - Mgr. Kamila Hübschová;    email: kamila.hubschova@seznam.cz 

4. třída - Mgr. Jitka Hendrychová;    email: zsj.hendrychova@seznam.cz

5. třída - Mgr. Iveta Koutská;             email: zsj.koutska@seznam.cz 

II. stupeň 

6. třída - Mgr. Světlana Dědková;            email: zsj.dedkova@seznam.cz

7. třída - Mgr. Jan Plašil;                            email: zsj.plasil@seznam.cz

8. třída - Mgr. Marie Ehlová;                     email: zsj.valcikova@seznam.cz

9. třída - Mgr. Monika Křivohlávková;      email: zsj.krivohlavkova@seznam.cz              

Další pedagogičtí pracovníci

Mgr. Dagmar Šípová (učitelka na I. a II. stupni);                   email:  zsj.sipova@seznam.cz

Mgr. Marie Lorencová (učitelka na II. stupni);                        email: lorencova.marie@seznam.cz

Karolína Štěpánková (asistentka pedagoga);                        email: zsj.stepankova@seznam.cz

Jana Divíšková (vychovatelka ve družině);                            email: zsj.diviskova@seznam.cz

Tereza Braunová (vychovatelka ve družině);                         email: braunovatereza1@gmail.com

Jídelna                                      

p. Miluše Javorová (vedoucí jídelny);                                    email: jidelnazsjavornice@tiscali.cz