Vedení školy

Ředitelka školy:         Mgr. Miroslava Reinberg Dvořáková  -  zsj.dvorakova@seznam.cz  

Zástupce ředitelky:    Mgr. Zdeněk Polívka                            -  zpolivka@seznam.cz

Třídní učitelé - šk. rok 2019 - 2020

I. stupeň

1. třída - Mgr. Kamila Hübschová;       email: zsj.hubschova@seznam.cz 

2. třída - Mgr. Lada Adamcová;          email: zsj.adamcova@seznam.cz 

3. třída - PaedDr. Milena Pišlová;       email: zsj.pislova@seznam.cz

4. třída - Mgr. Iveta Koutská;               email: zsj.koutska@seznam.cz

5. třída - Mgr. Jitka Hendrychová;      email: zsj.hendrychova@seznam.cz  

II. stupeň 

6. třída - Mgr. Dagmar Šípová;                email: zsj.sipova@seznam.cz

7. třída - Mgr. Světlana Dědková;             email: zsj.dedkova@seznam.cz

8. třída - Mgr. Jan Plašil;                            email: zsj.plasil@seznam.cz

9. třída - Mgr. Monika Křivohlávková;      email: zsj.krivohlavkova@seznam.cz              

Další pedagogičtí pracovníci

Mgr. Marie Lorencová - učitelka na II. stupni                             email: lorencova.marie@seznam.cz 
Mgr. Gabriela Koblásová - učitelka na I. a II. stupni                   email: zsj.koblasova@seznam.cz
Karolína Štěpánková - asistentka pedagoga na I. a II. st.         email: zsj.stepankova@seznam.cz 
Jana Divíšková - vychovatelka ve družině                                 email: zsj.diviskova@seznam.cz                                                              a asistentka pedagoga na II stupni
Tereza Braunová - vychovatelka ve družině                              email: zsj.braunova@seznam.cz
                             a asistentka pedagoga na I. stupni
Dagmar Krejčová - asistentka pedagoga na I. stupni              email: zsj.krejcova@seznam.cz
                             a školní asistentka

Další zaměstnanci školy                                    

Dagmar Krunčíková (školnice)
Gabriela Tošovská (externí účetní)                                        email: g.tosovska@seznam.cz
Hana Zachovalová (vedoucí jídelny);                                    email: jidelnazsjavornice@tiscali.cz
Iveta Mihulková (vedoucí kuchařka)
Jana Pavlasová (kuchařka)
Ilona Dlasková (kuchařka)
Veronika Tajbrová (uklízečka) 
Zuzana Kudláčková (uklízečka)