Vedení školy

Ředitelka školy:         Mgr. Miroslava Reinberg Dvořáková  -  zsj.dvorakova@seznam.cz  

Zástupce ředitelky:    Mgr. Zdeněk Polívka                            -  zpolivka@seznam.cz

Třídní učitelé - šk. rok 2021 - 2022

I. stupeň

1. třída - Mgr. Lada Adamcová;            email: zsj.adamcova@seznam.cz 

2. třída - 
PaedDr. Milena Pišlová;        email: zsj.pislova@seznam.cz

3. třída - Mgr. Kamila Štefková;           email: zsj.stefkova@seznam.cz  

4. třída - Mgr. Iveta Koutská;                email: zsj.koutska@seznam.cz

5. třída - Mgr. Jitka Hendrychová;      email: zsj.hendrychova@seznam.cz  

II. stupeň 

6. třída - Mgr. Monika Křivohlávková;   email: zsj.krivohlavkova@seznam.cz

7. třída - Mgr. Gabriela Koblásová         email: zsj.koblasova@seznam.cz

8. třída - Mgr. Dagmar Šípová;               email: zsj.sipova@seznam.cz

9. třída - Mgr. Jan Plašil;                           email: zsj.plasil@seznam.cz            

* Metodik prevence - Mgr. Jitka Hendrychová       tel: +420 778 719 890

* Další pedagogičtí pracovníci

Mgr. Světlana Dědková - učitelka na I. a II. st. - email: zsj.dedkova@seznam.cz

Bc. Karolína Štěpánková -
učitelka a speciální pedagog  - email: zsj.stepankova@seznam.cz
 
Jaroslava Plodková -
asistentka pedagoga - email: zsj.plodkova@seznam.cz

Jana Divíšková - vychovatelka ve družině a asistentka pedagoga - email: zsj.diviskova@seznam.cz                                                              
Tereza Braunová - vychovatelka ve družině a asistentka pedagoga - email: zsj.braunova@seznam.cz
                            
Dagmar Krejčová - asistentka pedagoga a školní asistentka - email: zsj.krejcova@seznam.cz

Marie Moravcová -
asistentka pedagoga - email: zsj.moravcova@seznam.cz

Anna Tobišková - asistentka pedagoga - email: zsj.tobiskova@seznam.cz                         

* Další zaměstnanci školy                                    

Dagmar Krunčíková (školnice)
Gabriela Tošovská (externí účetní)                                        email: g.tosovska@seznam.cz
Hana Zachovalová (vedoucí jídelny);                                    email: jidelnazsjavornice@tiscali.cz
Iveta Mihulková (vedoucí kuchařka)
Jana Pavlasová (kuchařka)
Jana Šťovíčková (kuchařka)
Veronika Tajbrová (uklízečka) 
Zuzana Kudláčková (uklízečka)