Vedení školy

Ředitelka školy:         Mgr. Miroslava Dvořáková   zsj.dvorakova@seznam.cz  

Zástupce ředitelky:    Mgr. Zdeněk Polívka             zpolivka@seznam.cz

Třídní učitelé

I. stupeň

1. třída - PaedDr. Milena Pišlová;        email: zsj.pislova@seznam.cz

2. třída - Mgr. Kamila Hübschová;      email: kamila.hubschova@seznam.cz

3. třída - Mgr. Lada Adamcová;          email: zsj.adamcova@seznam.cz 

4. třída - Mgr. Iveta Koutská;              email: zsj.koutska@seznam.cz

 5. třída - Mgr. Jitka Hendrychová;     email: zsj.hendrychova@seznam.cz 

II. stupeň 

6. třída - Mgr. Jan Plašil;                       email: zsj.plasil@seznam.cz

7. třída - Mgr. Marie Ehlová;                  email: zsj.valcikova@seznam.cz

8. třída - Mgr. Monika Křivohlávková;  email: zsj.krivohlavkova@seznam.cz

9. třída - Mgr. Dagmar Šípová;              email: zsj.sipova@seznam.cz

Další pedagogičtí pracovníci

Mgr. Světlana Dědková (učitelka na I. a II. stupni);               email:  zsj.dedkova@seznam.cz

Mgr. Marie Lorencová (učitelka na II. stupni);                        email: lorencova.marie@seznam.cz

Karolína Štěpánková (asistentka pedagoga);                        email: k.stepankova93@seznam.cz

Jana Divíšková (vychovatelka ve družině);                            email: j.diviskova@seznam.cz

Petra Palečková (vychovatelka ve družině);                           email: petapaleckova@seznam.cz