Vedení školy

Ředitelka školy:         Mgr. Miroslava Reinberg Dvořáková  -  zsj.reditelka@seznam.cz  

Zástupce ředitelky:    Mgr. Zdeněk Polívka                            -  zpolivka@seznam.cz

Externí účetní             
Ing. Gabriela Tošovská  - email: g.tosovska@seznam.cz

Třídní učitelé - šk. rok 2021 - 2022

I. stupeň

1. třída - Mgr. Kamila Štefková           email: zsj.stefkova@seznam.cz 

2. třída - Mgr. Iveta Koustká       
        email: zsj.koutska@seznam.cz

3. třída - PaedDr. Milena Pišlová       email: zsj.pislova@seznam.cz  

4. třída - Jaroslava Plodkova             email: zsj.plodkova@seznam.cz

5. třída - Mgr. Jitka Hendrychová      email: zsj.hendrychova@seznam.cz  

II. stupeň 

6. třída - Mgr. Jan Plašil                            email: zsj.plasil@seznam.cz

7. třída - Mgr. Monika Křivohlávková       email: zsj.krivohlavkova@seznam.cz

8. třída - Mgr. Gabriela Koblásová           email: zsj.koblasova@seznam.cz

9. třída - Mgr. Dagmar Šípová                    email: zsj.sipova@seznam.cz            

Metodik prevence - Mgr. Jitka Hendrychová       tel: +420 778 719 890

Další pedagogičtí pracovníci

Mgr. Světlana Dědková - učitelka na I. a II. st. - email: zsj.dedkova@seznam.cz

Mgr. Miroslav Bábíček - učitel na I. a II. st. - email: zsj.babicek@seznam.cz

Jana Divíšková - 
vychovatelka ve družině a asistentka pedagoga - email: zsj.diviskova@seznam.cz                                                          
Tereza Braunová - vychovatelka ve družině a asistentka pedagoga - email: zsj.braunova@seznam.cz

                            
Dagmar Krejčová - asistentka pedagoga a školní asistentka - email: zsj.krejcova@seznam.cz

Marie Moravcová -
asistentka pedagoga - email: zsj.moravcova@seznam.cz

Anna Tobišková - asistentka pedagoga - email: zsj.tobiskova@seznam.cz 

Markéta Magdaléna Vernerová, DiS -
asistentka pedagoga -           

Alena Smejkalová -
asistentka pedagoga

Bc. Hana Neubauerová -
asistentka pedagoga -            

Další zaměstnanci školy                                    

Dagmar Krunčíková (školnice)
Pavel Kasper (údržbář)
Veronika Tajbrová (uklízečka)
Zuzana Kudláčková (uklízečka)

Hana Zachovalová (vedoucí jídelny);                                    email: jidelnazsjavornice@tiscali.cz
Iveta Mihulková (vedoucí kuchařka)
Jana Pavlasová (kuchařka)
Jana Šťovíčková (kuchařka)