Vedení školy

Ředitelka školy:         Mgr. Miroslava Reinberg Dvořáková  -  zsj.reditelka@seznam.cz  

Zástupce ředitelky:    Mgr. Zdeněk Polívka                            -   zsj.polivka@seznam.cz

Externí účetní             
Ing. Gabriela Tošovská  - email: g.tosovska@seznam.cz

Třídní učitelé - šk. rok 2023 - 2024

I. stupeň

1. třída - PaedDr. Milena Pišlová               email: zsj.pislova@seznam.cz

2. třída - Mgr. Kamila Štefková                 email: zsj.stefkova@seznam.cz 

3. třída - Mgr. Iveta Koutská       
              email: zsj.koutska@seznam.cz

4. třída - Mgr. Radka Pavlínková            email: zsj.pavlinkova@seznam.cz

5. třída - Mgr. Jitka Hendrychová         email: zsj.hendrychova@seznam.cz  

II. stupeň 

6. třída - Mgr. Miroslav Bábíček                email: zsj.babicek@seznam.cz

7. třída - Mgr. Jan Plašil                              email: zsj.plasil@seznam.cz

8. třída - Mgr. Monika Křivohlávková       
email: zsj.krivohlavkova@seznam.cz

9. třída - Mgr. Gabriela Koblásová            email: zsj.koblasova@seznam.cz

          

Metodik prevence   - Mgr. Jitka Hendrychová         email: zsj.hendrychova@seznam.cz
Výchovný poradce - Mgr. Monika Křivohlávková    email: zsj.krivohlavkova@seznam.cz
Speciální pedagog  - Bc. Jaroslava Plodková       email: zsj.plodkova@seznam.cz

Další pedagogičtí pracovníci

Mgr. Světlana Dědková - učitelka na I. a II. st. - email: zsj.dedkova@seznam.cz

Mgr. Dagmar Šípová - učitelka na I. a II. st. - email: zsj.sipova@seznam.cz

Mgr. Lada Adamcová -
asistentka pedagoga - email: zsj.adamcova@seznam.cz

Jana Divíšková - vychovatelka ve družině - email: zsj.diviskova@seznam.cz
                                                     
Tereza Braunová - vychovatelka ve družině a asistentka pedagoga - email: zsj.braunova@seznam.cz

Dagmar Krejčová - asistentka pedagoga - email: zsj.krejcova@seznam.cz

Marie Moravcová -
asistentka pedagoga - email: zsj.moravcova@seznam.cz

Anna Marková - vychovatelka ve družině - email: zsj.tobiskova@seznam.cz 

Alena Smejkalová - asistentka pedagoga - email: zsj.smejkalova@seznam.cz  

Další zaměstnanci školy                                    

Dagmar Krunčíková (školnice)
Pavel Kasper (údržbář)
Veronika Tajbrová (uklízečka)
Zuzana Kudláčková (uklízečka)

Hana Zachovalová (vedoucí jídelny);                                    email: jidelnazsjavornice@tiscali.cz
Iveta Mihulková (vedoucí kuchařka)
Jana Pavlasová (kuchařka)
Nikola Koukolová (kuchařka)