ČASOVÝ HARMONOGRAM DNE

HARMONOGRAM ČINNOSTÍ PODLE TŘÍD

(časy v závorkách  platí pro 2. tř. - starší děti)

6.15 - 7.45 Příchod dětí do mateřské školy, předávání dětí učitelkám do třídy, volně spontánní zájmové aktivity, děti se scházejí do jedné třídy

6.50 Rozdělení dětí do tříd (mladší - starší), předání družinových dětí

7.45 Posezení v komunitním kruhu - rozhovory, smyslové hry, prstová cvičení, logopedické a hudební chvilky,             pohybové aktivity

8.00 - 8.20 Osobní hygiena, dopolední svačina

8.30 - 9.00 (8.45 - 9.30) Volné činnosti a aktivity dětí řízené pedagogickými pracovnicemi, práce individuální, skupinová.

9.00 - 11.00 (9.30 - 11.30) Osobní hygiena, příprava na pobyt venku, pobyt dětí venku příp. náhradní činnosti při nepříznivém počasí.

11.00 - 11.30 (11.30 - 12.00) Oběd a osobní hygiena

11.30 -14.00 (12.00 - 14.20) Spánek, četba, odpočinek dětí, tělovýchovná chvilka; individuální práce s dětmi předškolními a dětmi s nižší spánkovou potřebou (kroužek Předškolák, Angličtina, míčková automasáž + prvky jógy )

14.00 (14.20) Osobní hygiena, odpolední svačina, volné hry ve třídách

15.40 Slučování dětí do jedné tříd

15.00 - 16.15 Volné činnosti a aktivity dětí (hry, zájmové a pohyb. činnosti - ve škole, v případě pěkného počasí na školní zahradě)