HISTORIE MATEŘSKÉ ŠKOLY

  • MŠ založena 3. dubna 1947 ("jako škola veřejná pro dítky ve věku od 3-6 let v usedlosti u Arnoštu")
  • 1. listopadu 1952 se přestěhovala do domku bývalého továrníka Bárty čp. 12, kde sídlila do 30. 9. 2013
  • škola byla jednotřídní až do šk. roku 74/75
  • v období od škol. roku 1975/76 - 1994/96 byla škola dvoutřídní
  • od školního roku 1997/98 klesl počet dětí na 1,5 třídy
  • od školního roku 2000/01 opět jsme mateřská škola jednotřídní
  • od školního roku 2003/4 samostatný právní subjekt
  • od 1.10.2013 je mateřská škola součástí Základní školy Javornice v nově zrekonstruovaných prostorách základní školy