Jaro 2020 ve znamení velkých změn

14.04.2020

Bylinková spirála a trvalkový záhon 

Výsadba dřevin a usazování kamenů - duben 2020

Rozvoz štěpků - květen 2020

Dokončovací práce

Zahrada dostává svoji podobu - červen 2020