CO2 LIGA - soutěž

06.12.2021

Naše škola se poprvé zapojila do celorepublikové školní soutěže, kterou organizuje Ekologický institut Veronica. Tento program zprostředkovává žákům i veřejnosti informace o globálním klimatickém rozvratu, o změnách, které můžeme očekávat v ČR a o možnostech, jak
se na ně připravit.

Jedná se o soutěž, kdy nesoutěží školy mezi sebou, ale každý tým soutěží s časem, aby se mu včas podařilo omezit produkci skleníkových plynů a tím se zabránilo nebezpečnému oteplování planety.


Na letošní školní rok jsou naplánované čtyři mise. Vybraní žáci ze 7. a 9. třídy (CO2 liga tým)

už mají za sebou splněný první úkol a netrpělivě čekají na další.