Festival o vzdělávání

25.09.2019

Ve středu 25. 9. ráno čekal na žáky 2. a 3. ročníku před školou autobus, který je dovezl na zámek do Rychnova nad Kněžnou, kde se konal "Festival o vzdělávání". 

V půlhodinových cyklech se zde střídaly různé činnosti. Děti začaly výtvarnou dílnou, kde si vyzdobily látkové sáčky, následně si zazpívaly s paní učitelkou ze ZUŠ známé písničky o zvířátkách. Po svačině se v zámecké kavárně seznámily s kovářem, truhlářem, automechanikem a autoklempířem, vyzkoušely si ovládání výhně, zatloukání hřebíků nebo rozklepávání kovu. Asi nejvíce děti zaujala robotika, kde jim žáci a učitelé rychnovské průmyslovky předvedli, jak pracuje průmyslový robot, jak fungují závory na parkovišti a automatická vrata od garáže. Pomocí dálkového ovladače děti řídily auta nebo pavouka. Následovala přednáška o zvířatech Orlických hor a prohlídka Kolowratského zámku.
Účast na festivalu zakončily děti vystoupáním ke zvonu Kryštofovi.

                                                                                                                                  -mp-