Houbařské putování podruhé

03.10.2019

Letošní houbařská úroda vylákala děti z turistického kroužku do lesa už podruhé. Tentokrát se vydaly opačným směrem, tedy do jahodovských lesů. Houbařské nadšení bylo mezi malými houbaři obrovské, ale někteří stíhali i stavět úkryty z přírodnin, piknikovat na mechovém porostu, hrát si na vojáky nebo jen obdivovat rozmanitost lesního prostředí. 
I přesto, že jsme nevyrazili tak daleko jako minule, ruce nám při návratu ke škole díky zaplněným košíkům pěkně ztěžkly.                                                                  -jh-