Květy léta

17.06.2021

Projektový den vedený Milenou a Eliškou Sýkorových se uskutečnil ve čtvrtek 17. 6. pro žáky 4. ročníku.

Děti poznávaly v terénu rostliny, zjistily, jaký je rozdíl mezi okrasnými a lučními květinami. V interaktivním kvízu si zopakovaly znalosti týkající se přírody a byly seznámeny s možnostmi využívání rostlin pro různé druhy dekorací. V rámci workshopu si mohly vytvořit své vlastní květinové dekorace.