Podnikatelská akademie

17.12.2021

Skupinka žáků 8. ročníku se zúčastnila projektových dnů Výuka podnikavosti pro základní školy aneb "zažij podnikání na vlastní kůži" - PODNIKATELSKÁ AKADEMIE. Projektové dny byly zajištěné organizacemi MAP na Rychnovsku a Junior Achievement CZECH.
Každý tým měl svého mentora/lektora z Junior Achievement CZECH, který se mu intenzivně věnoval. První projektový den byl ve znamení stanovení podnikatelského plánu, žáci promýšleli širší souvislosti při založení firmy: komu je určen produkt, co výrobkem vyřeším, kde může nastat problém.
V druhém projektovém dni se lektoři ve skupinkách vystřídali a představili žákům témata: marketing, management, výroba a obchodní organizace. Na konci každého dne proběhla soutěž přes Mentimeter.
Poslední projektový den byl věnován prezentacím daných skupin, kde účastníci v prezentaci představili svou fiktivní firmu i plán svého podnikání. Ke konci dne byly vyhlášeny nejlepší firmy.

Díky tomuto projektu si žáci vyzkoušeli prezentaci před publikem a získali cenné zkušenosti ohledně tématu podnikání.