Poznej známou krajinu jinak

15.06.2021

V úterý 15. 6. proběhl vzdělávací program Muzea a galerie Orlických hor v Rychnově nad Kněžnou Poznej známou krajinu jinak. Vedla Mgr. Martina Marxová, která zavedla naše žáky 4. ročníku do lesa Včelného, kde si povídali o akčním umění v 60. a 70. letech minulého století ve východních Čechách.

Hlavním tématem programu byly "Stromy". Žáci si zopakovali vše o druzích stromů, jak stromy rostou a komunikují. Pak se věnovali výtvarným činnostem.
Seznamovali se s barvami přírody, naučili se získávat různé barvy z přírodních materiálů, pomocí minerální rudky překreslovali kůru stromů na papír. Na závěr si vytvořili obraz okolní krajiny pomocí přírodnin a jiných materiálů.