Projekt - úprava všesportovního areálu za školou

02.05.2022

Základní škola a mateřská škola Javornice zrealizovala výměnu nevyhovujícího mobiliáře ve všesportovním areálu za školou.

Projekt řešil výměnu 13 ks laviček a 4 ks odpadkových košů, které byly ve stavu, který bránil bezpečnému používání. Celkové finanční náklady byly ve výši 75 649,20 Kč . Realizace proběhla s finanční podporou Nadačního fondu ŠKODA AUTO grantový program "Tady jsem doma" ve výši 28 100,-Kč.

Dofinancování projektu ve výši 47 549,20 Kč bylo uhrazeno z rozpočtu Obce Javornice.

Realizací projektu došlo ke zpříjemnění prostředí pro trávení volného času dětí i dospělých. Zároveň byla podpořena osvěta pro třídění odpadů v praxi.