Projektový den v hvězdárně a planetáriu Hradec Králové

15.10.2019

            Žáci 5. ročníku se v rámci projektového dne vydali v úterý 15. října do Hvězdárny a planetária v Hradci Králové.
Absolvovali program, v němž získali mnohé znalosti z pozorování denní a noční oblohy. V digitálním planetáriu se během virtuálního průletu Sluneční soustavou seznámili s jejím celkovým uspořádáním a měli možnost se na některé objekty, jako jsou planety a jejich měsíce, trpasličí planety nebo jádra komet, podívat zblízka. Zjistili, co je příčinou střídání dne a noci, ročních období a fází Měsíce. Navštívili také hvězdárnu, kde je okouzlila kupole s dalekohledem. Cestou k dalekohledu provedli pokus s Foucaltovým kyvadlem a přesvědčili se, že se Země skutečně točí.

Krásné počasí umožnilo i procházku planetární stezkou, která je vytvořena v okolí hvězdárny a představuje model Sluneční soustavy v měřítku, kdy 1 metr na stezce odpovídá 1 milionu kilometrů ve skutečnosti. Žáci se tak seznámili nejen se vzdálenostmi, ale i velikostmi a vlastnostmi těles Sluneční soustavy.                     -jh-