Jak to chodí u soudu

08.11.2021

Dne 8. listopadu 2021 měli žáci 8. ročníku možnost být přítomni na soudním přelíčení na Okresním soudě v Rychnově nad Kněžnou.
Při vstupu do budovy žáci prošli osobní prohlídkou a následně se přesunuli do jednací místnosti. Tam pak probíhal náslech trestního jednání za přítomnosti soudkyně, státní zástupkyně, zapisovatelky, obhájce a obžalovaného, který byl přiveden eskortou. Žáci si vyslechli obžalobu, dokazování, vyjádření všech stran a nakonec i rozhodnutí soudu. Paní soudkyně pak žákům ještě dovysvětlila pojmy, které pro ně mohly být v průběhu soudního jednání nesrozumitelné.