Účast v soutěži

24.03.2022

Ve školním roce 2020/2021 se ŠD I. účastnila soutěže vyhlášené MV HZS s názvem : ,,Dávají za nás ruku do ohně".