Vycházka 3. ročníku

18.09.2019

Ve středu 18. 9. jsme vyrazili na delší procházku. Cílem byli býci na pastvině u Dvořáků. Cestou na pastvinu jsme se zastavili na dvoře u králíků a pohladili si psa, ale největší úspěch měla zaručeně zemědělská technika. Děti si mohly sednout do dvou traktorů, prohlédly si starý traktor NS a všechna možná přípojná zařízení, dokonce nám pan Dvořák vyjel z garáže s nově opraveným bagrem. Na býky nakonec také došlo a na rozloučenou děti ještě dostaly sladkost.
Děkujeme panu Bohuslavu Dvořákovi za jeho ochotu a vstřícnost a za čas, který nám věnoval.
                                                                                                                 -mp-