Zebra se za tebe nerozhlédne - preventivní program policie ČR

02.06.2021

2. června se uskutečnil projektový den ve škole pro žáky 3. a 4. ročníku, který vedla por. Mgr. Alena Kacálková Chvojková. Byl zaměřen na dopravní výchovu a bezpečnost na silnici. V rámci diskuze byly děti seznámeny i s riziky používání sociálních sítí, s projevy kyberšikany a možnostmi jak se této šikaně bránit.