EDUKATIVNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADA


V minulém školním roce se objevila myšlenka o založení edukativní školní zahrady. Po roce plánování, zvažování možností a náležitých přípravách nyní přišel čas k zahájení 1. fáze realizace tohoto projektu. 

Od Obce Javornice jsme k tomuto účelu dostali možnost využít pozemek podél potoka za školou. Po zvážení našich možností a schopností jsme se rozhodli jít do realizace vlastními silami, tj. bez podpory dotačních programů, a proto jsme rozdělili projekt na několik etap. První etapa, která bude zahrnovat především terénní úpravy, bude probíhat ve druhé polovině tohoto školního roku. Další etapy budou zahrnovat hlavně výsadbu rostlin a tvorbu záhonů pro edukativní účely. Do realizace zahrady budou zapojeni jak pedagogové, tak žáci školy v rámci výuky přírodovědných předmětů a pracovních činností, neboť jsme toho názoru, že přímou zkušeností se žáci naučí nejvíce.
Spolupráci bychom rádi navázali také s rodiči žáků a ostatními obyvateli obce, které by náš projekt zaujal.
S některými z Vás jsme již spolupráce začala a tímto bychom Vám rádi poděkovali za vůli jít do toho s námi.
Aktuální informace o realizaci zahrady můžete sledovat na webových stránkách naší školy.

V případě zájmu o podporu projektu můžete kontaktovat Mgr. Marii Ehlovou, která má tento projekt na starosti, na e-mailu zsj.skolnizahrada@email.cz. Budeme rádi za jakoukoliv pomoc. 
-me-

Zde můžete sledovat, jak realizace našeho projektu probíhá