PROJEKTOVÁ VÝUKA

HV - SuperMix Star v 6. třídě

V úterý dne 13. února proběhl v 6. třídě miniprojekt - 1. kolo hudební soutěže, kterou děti nazvaly SuperMix Superstar. "Mix" proto, že mezi "soutěžícími" nebyli pouze zpěváci, ale také se tančilo a hrálo na hudební nástroje. 
Posluchači tak mohli slyšet hru na klarinet, zpěv za doprovodu klavíru, sólový zpěv i pěvěcké duo, a také jsme zhlédli zdařilé taneční vystoupení. 
Jako ve správné show nechyběli ani moderátoři a z žáků vylosovaná porota, která jednotlivá vystoupení hodnotila. Všechny výkony se líbily, porota ocenila hlavně odvahu soutěžících a ochotu nacvičit si svá vystoupení. 

Fotogalerie níže