PROJEKTOVÁ VÝUKA

Anglický týden potřetí - duben 2019

Tentokrát nám počet zájemců umožnil vytvořit dvě skupinky žáků, kteří strávili letošní anglický týden hned se dvěma lektory - Morgan z USA a Charlesem z Velké Británie. Lektoři se střídali ve skupinkách každé tři vyučovací hodiny a o "akčnost" tedy nebyla nouze.  Kromě spousty konverzačních aktivit a slovních her se žáci dozvěděli také spoustu zajímavostí z reálií USA a Velké Británie, které byly prezentovány opět ve formě kvízů, soutěží a jiných zábavných aktivit.  

Tento rok se do projektu poprvé zapojili také žáci 5. tříd, kteří skvěle zapadli mezi starší spolužáky a užili si týden plný angličtiny bez jakýchkoliv jazykových komplikací. Podle nadšeného ohlasu byla akce úspěšná a žáci se již těší na další pokračování, které, jak doufáme, bude možné uskutečnit opět v příštím školním roce. 

Chtěla bych poděkovat všem rodičům, kteří svým dětem umožnili účast na akci a tím podpořili tento projekt.

(English version here ---->)

-ds-


HV - SuperMix Star v 6. třídě

V úterý dne 13. února proběhl v 6. třídě miniprojekt - 1. kolo hudební soutěže, kterou děti nazvaly SuperMix Superstar. "Mix" proto, že mezi "soutěžícími" nebyli pouze zpěváci, ale také se tančilo a hrálo na hudební nástroje. 
Posluchači tak mohli slyšet hru na klarinet, zpěv za doprovodu klavíru, sólový zpěv i pěvěcké duo, a také jsme zhlédli zdařilé taneční vystoupení. 
Jako ve správné show nechyběli ani moderátoři a z žáků vylosovaná porota, která jednotlivá vystoupení hodnotila. Všechny výkony se líbily, porota ocenila hlavně odvahu soutěžících a ochotu nacvičit si svá vystoupení. 

Fotogalerie níže