NOVINKY - AKTUALITY - ČLÁNKY

Ve čtvrtek 21.6 se žáci 5. ročníku vydali na školní výlet do Hradce Králové. Navštívili akci "Hrajme si i hlavou", kterou pořádala katedra fyziky Univerzity HK ve spolupráci s hvězdárnou a planetáriem. Byly zde připraveny pokusy se suchým ledem, obřími bublinami, elektřinou i magnety. Děti si mohly vyzkoušet netradiční pokusy s optikou a zhlédly i...

Jako se již stalo 1. ČERVNA tradicí, i letos připravili žáci 9. třídy zábavnou aktivitu pro děti z I. stupně. Ta spočívala v absolvování trasy, kdy děti měly pomocí fáborků dojít na stanoviště, kde je čekaly různé znalostní i dovedností úkoly.
Počasí bylo sice teplé, ale v cíli čekalo děti malé občerstvení, takže akce se nakonec vydařila.

Ve středu 13. června proběhlo další turistické putování, tentokrát k Plačtivé skále, která se vypíná nad soutokem řek Zdobnice a Říčky neboli Klauzy. Obě řeky zde vyhloubily poměrně hluboké údolí. Ze skály většinou stéká voda jak v parném létě, tak i v zimě, kdy vytváří nádherné "ledopády". Voda nestéká jako potůček, ale jako množství miniaturních,...

V rámci Dne Evropy jsme věnovali školní výuku na 1. i 2. stupni projektům zaměřeným na Evropu. Někteří žáci vařili pokrmy charakteristické pro konkrétní zemi, jiní se zaměřili na jednotlivé státy a jejich specifika. Výstupy některých projektů můžete zhlédnout v galerii níže. -me-

V rámci Dne Země jsme se s žáky 7. a 8. třídy vypravili do nedaleké zahrady v Javornici, kam nás pozvali její majitelé. Zahrada a celé smýšlení majitelů se nese v duchu permakultury, to znamená v souladu s přírodou tak, abychom ji co nejméně omezovali a zatěžovali. Takhle to vypadá, když se člověk snaží o maximální spolupráci s přírodou a...

Vybraní žáci 6. a 7. třídy tvořili projekty do výtvarné soutěže zaměřené na téma ŽIVOT V PŘÍRODĚ, kterou pořádá spolek Western klub.
Žáci 6. třídy soutěží v kategorii 3 s tematikou Život v lese. Žáci 7. třídy se zapojili do kategorie 4 s tematikou Život v ptačí budce a hmyzím hotelu.
Držíme našim žákům palce. Vyhlášení nejlepších prací...

Dne 10. 5. 2018 se na dopravním hřišti v Rychnově n. Kn. uskutečnilo okresní kolo v dopravní soutěži ,,Mladý cyklista". Účastníci museli napsat test z pravidel silničního provozu, projet jízdu zručnosti, umět ošetřit zraněné osoby a jezdit po dopravním hřišti pod dohledem Policie ČR. Soutěžilo se ve 2 kategoriích.
Žáci naší školy v 1. kategorii...

McDonald's Cup

04.05.2018

Ve středu 2. 5. se vybraní žáci zúčastnili okresní fotbalové soutěže McDonald´s cup. V konkurenci větších škol (Rychnov, Opočno, Kostelec ad.) jsme se neztratili a naši žáci skončili na 4. "bramborovém" místě, přičemž třetí místo nám uteklo o pouhý bod. Poděkování a pochvalu si zaslouží všichni reprezentanti naší školy. Jako jediní jsme měli v týmu...

Den Země - den věnovaný Zemi - se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se pořádaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod jara.
V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

Pod záštitou rychnovské knihovny se 20. března 2018 na podporu čtenářství uskutečnila akce S knížkou v pohodě zaměřená na žáky 1. stupně.
1.- 3. třída se "zakusovala" do knihy Knihožrouti s autorkou Klárou Smolíkovou,
4. a 5. třída "byla na stopě" pravěkým záhadám při hře s nakladatelstvím Thovt.

Veselé zoubky

25.02.2018

V pátek 16. 2. se žáci 1. ročníku zúčastnili projektu Veselé zoubky.
Nejprve zhlédli pohádku "Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek", potom se seznámili se stavbou chrupu, vhodnou stravou pro zdravé zuby, s důvody vzniku zubního kazu a jak se chovat u zubního lékaře. Nakonec se žáci naučili správně ošetřovat svůj chrup vhodným zubním kartáčkem.

V pátek 9. 2. jsme se s vybranými žáky 6. - 7. třídy zúčastnili vyhlášení výtvarné soutěže Moje město/ Moje vesnice, které probíhalo na gymnáziu
v Rychnově nad Kněžnou. Letošní ročník byl pro naši školu úspěšný, stejně jako rok minulý, kterého jsme se také účastnili.
Žáci letos tvořili na téma:

V pátek 16.2.2018 jsme v naší škole opět přivítali oblíbené Divadélko pro školy z Hradce Králové.
Program pro první i druhý stupeň spojovalo jedno jméno - Karel Čapek. Menší děti si připomněly Devatero pohádek, starší si konec týdne zpestřili zhlédnutím divadelního představení Fenomén Karel Čapek aneb od Dášeňky ke zkáze světa.
Vystoupení spojená...