NOVINKY - AKTUALITY - ČLÁNKY z předešlých let

Letos nadšení sportovci na naší škole běhali v rámci projektu "Běháme s Emilem" svou pravidelnou trasu kolem školy a podařilo se jim společnými silami uběhnout vzdálenost Javornice - Marathon. Tuto výzvu splnili a počet kilometrů dokonce s velkou rezervou překonali. Někteří atleti naběhali v součtu dokonce přes 100 km!
Gratulujeme a přejeme stejné...

V rámci školního výletu jsme s 8. třídou navštívili lezeckou stěnu a Laser game v Hradci Králové.

V pátek 21. 6. vyrazili žáci 4. ročníku na školní výlet do Hradce Králové. Zúčastnili se akce Hrajeme si i hlavou, kterou pořádala katedra fyziky Univerzity Hradec Králové ve spolupráci s hvězdárnou a planetáriem. Byla určena pro žáky a studenty základních a středních škol, pro jejich rodiče a pro všechny, kteří si rádi hrají, přemýšlejí a bádají...

Den Země si letos připomněli žáci 3. - 5. ročníku akcemi Bylinkové firmy a Trosečníci, které pro ně v zámecké zahradě v Doudlebách nad Orlicí připravilo sdružení Splav.
-jh-

Ve středu 29. 5. 2019 navštívili žáci 4. ročníku v rámci školní exkurze Prahu. Prohlédli si některé pamětihodnosti a významná místa jako např. Václavské náměstí a Národní muzeum, Tančící dům, Slovanský ostrov, Národní divadlo, Staroměstské náměstí a také Karlovo náměstí.

Dne 16. 5. 2019 se žáci naší školy zúčastnili dopravní soutěže mladých cyklistů na dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou. Disciplínami byly: zdravověda, jízda zručnosti, znalost dopravních testů a jízda na kole na dopravním hřišti pod dozorem Policie ČR.I když bylo nevlídné počasí, žáci se statečně poprali se všemi úkoly a umístili se v I....

Všichni z vás, kdo jste někdy skládali nějakou zkoušku, psali testy, nebo jste absolvovali přijímací pohovor apod., jistě potvrdíte, že není jednoduché zvládnout stres, dokázat se soustředit na výběr správné odpovědi a souvisle se vyjadřovat. Naši žáci toto vše dnes zvládli, a to dokonce v angličtině! Sami se totiž rozhodli "nanečisto" složit...

This time, the number of children who were interested in taking part, made it possible to create two groups of students. They spent the English week with two English teachers, Morgan from the USA and Charles from the UK. The teachers switched the two groups every 3 lessons and the classes were full of action. In addition to enjoying bunches...

Den Země 2019

09.05.2019

Jako každoročně byl jeden den v roce věnovaný tematice Dne Země - tedy otázkám ekologie, ochrany našeho životního prostředí, recyklování apod. Žáci zpracovávali miniprojekty, vytvářeli různé hry pro své spolužáky a sledovali filmy týkající se globálních problémů dnešního doby.

Při Muzikohraní se děti seznámily s netradičními hudebními nástroji a zabubnovaly si na djembe.