V pátek 22. 12. po tradiční vánoční besídce se žáci 5. ročníku vypravili do javornického Památníku Vojtěcha Sedláčka, akademického malíře a národního umělce.

15. prosinec je dnem narozenin L. L. Zamenhofa, iniciátora jazyka esperanto, a současně nejvíce oslavovaným svátkem esperantské literatury. Myšlenkou vytvoření univerzálního a pro všechen lid snadno naučitelného jazyka se zabýval už Jan Amos Komenský. Umělý jazyk esperanto byl zkonstruován s cílem vytvořit jednoduchý jazyk pro mezinárodní...

20. listopadu proběhly na naší škole výukové hodiny zaměřené na finanční gramotnost. Tento program absolvovaly všechny třídy, tedy děti 1. - 9. ročníku.
Pojem finanční gramotnost zahrnuje soubor znalostí a dovedností, které člověku umožňují porozumět financím a správně s nimi zacházet v různých životních situacích.

8. listopadu 2017 navštívili žáci 1.-4. roč. hudební program Naše písnička aneb postavím si domeček (Hudební divadlo dětem M.Novozámské) v Pelclově divadle v Rychnově nad Kněžnou.
Skvělou součástí představení, ve kterém se děti aktivně zapojily, bylo i vystoupení chlapeckého sboru Bonifantes z Pardubic.

Na základní škole v Dobřanech v Orlických horách jsou si dobře vědomi důležitosti pohybu, a tak uspořádali každodenní dobrovolný běh po vyučování. Kilometrového Běhu s Emilem se tam každý den účastní až neuvěřitelných 50 dětí a přidávají se také rodiče a učitelé.

V září se 16 žáků 5. ročníku zúčastnilo 10 hodinového kurzu dopravní výchovy pod záštitou Autoškoly Podorlicko. Do kurzu bylo zařazeno 5 hodin výuky (dopravní předpisy, jízda křižovatkou) a 5 hodin jízdy po dopravním hřišti.
Kurz byl zakončen testy. Po úspěšném absolvování žáci získali Průkaz cyklisty.

Poté, co nám září propršelo, jsme za turistikou vyrazili až v říjnu. Vybavili jsme se oblečením do lesa, košíky, drobnou svačinkou a spoustou dobré nálady. Od školy jsme se vydali nejkratší cestou do lesa nad Betlém, pod Jahodovou horou jsme se občerstvili a skončili jsme na druhém konci Javornice u hájovny. Houbařské turistické putování se konečně...

Dne 5. 10. 2017 za velmi nepříznivého počasí se žáci naší školy zúčastnili dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou. Zde si vyzkoušeli jízdu zručnosti, dopravní testy, jízdu po dopravním hřišti pod dozorem policistů, jakož i základy první pomoci. Naši školu reprezentovala dvě družstva, která skončila na 9. a 10. místě....

Ředitelka školy vyhlašuje v souladu s § 24 odst. 2 zákona 561/2004 Sb. (školský zákon) na 29. září 2017 ředitelské volno z organizačních důvodů.
Mateřská škola a školní jídelna budou v provozu. Provoz školní družiny bude zajištěn, pokud se přihlásí nejméně 5 zájemců.