NOVINKY - AKTUALITY - ČLÁNKY

Recitace básní Cestička k domovu a Česká krajina, a posléze tóny písně Čechy krásné, Čechy mé, přenesly program ke své hlavní části, jíž bylo sázení památeční lípy.
Poté zazněl spirituál Starý příběh, který oslavuje lidskou odvahu, odvěkou touhu po svobodě a právo národů na sebeurčení.
Akci zakončili členové Mysliveckého spolku Javornice...

Pátek 26. 10. ve škole proběhl tentokrát v duchu 1. republiky. Žáci přišli do školy odění v barvách trikolory, někteří dokonce v dobovém oblečení. Všechny děti pak měly projektový den a tvořily různé prezentace, myšlenkové mapy nebo si dalšími způsoby připomínaly význam vzniku samostatnosti českého národa a povídali si o důležitých historických...

Aleš Klačer z agentury Ahojky provedl v úterý žáky 1. i 2. stupně naší stoletou historií v pořadu 100 let republiky očima dětí. Dobová hudba, fotografie významných osobností, obyčejné věci, které dnes už děti téměř neznají,doplnily povídání o událostech, které se zapsaly do našich dějin. I přes vážnost některých momentů nechyběl humor a smích....

Žáci 5. ročníku se dne 11. 10. 2018 zúčastnili okresního kola dopravní soutěže mladých cyklistů v Rychnově n./Kn. na dětském dopravním hřišti. Vyzkoušeli si jízdu zručnosti, zdravovědu, písemně odpovídali na testové otázky.
Pod dohledem Policie ČR a Městské policie jezdili podle pravidel silničního provozu po dopravním hřišti.
Obsadili 5. a 6....

Ve středu 12. 9. se uskutečnilo první turistické putování v letošním školním roce. Vyrazili jsme od školy do části Javornice, které se prý říká Ráj. Jestli je to pravda jsme nezjistili, ale klid jako v ráji tam skutečně byl. Odtud jsme se vypravili na Bělou a lesem zpět do školy.

3. září 2018 se zapíše velkým písmem do alb 20 nových žáčků naší školy. První školní den je pro prvňáčky velkou událostí a ti letošní ho také zvládli na jedničku.
Někteří s obrovským nadšením, někteří s obavami, ale všichni nakonec za doprovodu kamarádů z 9. třídy splnili pohádkové úkoly a úspěšně prošli cestu za pokladem.Přejeme jim hodně úspěchů...

Ve čtvrtek 21.6 se žáci 5. ročníku vydali na školní výlet do Hradce Králové. Navštívili akci "Hrajme si i hlavou", kterou pořádala katedra fyziky Univerzity HK ve spolupráci s hvězdárnou a planetáriem. Byly zde připraveny pokusy se suchým ledem, obřími bublinami, elektřinou i magnety. Děti si mohly vyzkoušet netradiční pokusy s optikou a zhlédly i...

Jako se již stalo 1. ČERVNA tradicí, i letos připravili žáci 9. třídy zábavnou aktivitu pro děti z I. stupně. Ta spočívala v absolvování trasy, kdy děti měly pomocí fáborků dojít na stanoviště, kde je čekaly různé znalostní i dovedností úkoly.
Počasí bylo sice teplé, ale v cíli čekalo děti malé občerstvení, takže akce se nakonec vydařila.

Ve středu 13. června proběhlo další turistické putování, tentokrát k Plačtivé skále, která se vypíná nad soutokem řek Zdobnice a Říčky neboli Klauzy. Obě řeky zde vyhloubily poměrně hluboké údolí. Ze skály většinou stéká voda jak v parném létě, tak i v zimě, kdy vytváří nádherné "ledopády". Voda nestéká jako potůček, ale jako množství miniaturních,...

V rámci Dne Evropy jsme věnovali školní výuku na 1. i 2. stupni projektům zaměřeným na Evropu. Někteří žáci vařili pokrmy charakteristické pro konkrétní zemi, jiní se zaměřili na jednotlivé státy a jejich specifika. Výstupy některých projektů můžete zhlédnout v galerii níže. -me-

V rámci Dne Země jsme se s žáky 7. a 8. třídy vypravili do nedaleké zahrady v Javornici, kam nás pozvali její majitelé. Zahrada a celé smýšlení majitelů se nese v duchu permakultury, to znamená v souladu s přírodou tak, abychom ji co nejméně omezovali a zatěžovali. Takhle to vypadá, když se člověk snaží o maximální spolupráci s přírodou a...

Vybraní žáci 6. a 7. třídy tvořili projekty do výtvarné soutěže zaměřené na téma ŽIVOT V PŘÍRODĚ, kterou pořádá spolek Western klub.
Žáci 6. třídy soutěží v kategorii 3 s tematikou Život v lese. Žáci 7. třídy se zapojili do kategorie 4 s tematikou Život v ptačí budce a hmyzím hotelu.
Držíme našim žákům palce. Vyhlášení nejlepších prací...

Dne 10. 5. 2018 se na dopravním hřišti v Rychnově n. Kn. uskutečnilo okresní kolo v dopravní soutěži ,,Mladý cyklista". Účastníci museli napsat test z pravidel silničního provozu, projet jízdu zručnosti, umět ošetřit zraněné osoby a jezdit po dopravním hřišti pod dohledem Policie ČR. Soutěžilo se ve 2 kategoriích.
Žáci naší školy v 1. kategorii...

McDonald's Cup

04.05.2018

Ve středu 2. 5. se vybraní žáci zúčastnili okresní fotbalové soutěže McDonald´s cup. V konkurenci větších škol (Rychnov, Opočno, Kostelec ad.) jsme se neztratili a naši žáci skončili na 4. "bramborovém" místě, přičemž třetí místo nám uteklo o pouhý bod. Poděkování a pochvalu si zaslouží všichni reprezentanti naší školy. Jako jediní jsme měli v týmu...