NOVINKY - AKTUALITY - ČLÁNKY

Ve středu 12. 9. se uskutečnilo první turistické putování v letošním školním roce. Vyrazili jsme od školy do části Javornice, které se prý říká Ráj. Jestli je to pravda jsme nezjistili, ale klid jako v ráji tam skutečně byl. Odtud jsme se vypravili na Bělou a lesem zpět do školy.

3. září 2018 se zapíše velkým písmem do alb 20 nových žáčků naší školy. První školní den je pro prvňáčky velkou událostí a ti letošní ho také zvládli na jedničku.
Někteří s obrovským nadšením, někteří s obavami, ale všichni nakonec za doprovodu kamarádů z 9. třídy splnili pohádkové úkoly a úspěšně prošli cestu za pokladem.Přejeme jim hodně úspěchů...

Ve čtvrtek 21.6 se žáci 5. ročníku vydali na školní výlet do Hradce Králové. Navštívili akci "Hrajme si i hlavou", kterou pořádala katedra fyziky Univerzity HK ve spolupráci s hvězdárnou a planetáriem. Byly zde připraveny pokusy se suchým ledem, obřími bublinami, elektřinou i magnety. Děti si mohly vyzkoušet netradiční pokusy s optikou a zhlédly i...

Jako se již stalo 1. ČERVNA tradicí, i letos připravili žáci 9. třídy zábavnou aktivitu pro děti z I. stupně. Ta spočívala v absolvování trasy, kdy děti měly pomocí fáborků dojít na stanoviště, kde je čekaly různé znalostní i dovedností úkoly.
Počasí bylo sice teplé, ale v cíli čekalo děti malé občerstvení, takže akce se nakonec vydařila.

Ve středu 13. června proběhlo další turistické putování, tentokrát k Plačtivé skále, která se vypíná nad soutokem řek Zdobnice a Říčky neboli Klauzy. Obě řeky zde vyhloubily poměrně hluboké údolí. Ze skály většinou stéká voda jak v parném létě, tak i v zimě, kdy vytváří nádherné "ledopády". Voda nestéká jako potůček, ale jako množství miniaturních,...

V rámci Dne Evropy jsme věnovali školní výuku na 1. i 2. stupni projektům zaměřeným na Evropu. Někteří žáci vařili pokrmy charakteristické pro konkrétní zemi, jiní se zaměřili na jednotlivé státy a jejich specifika. Výstupy některých projektů můžete zhlédnout v galerii níže. -me-

V rámci Dne Země jsme se s žáky 7. a 8. třídy vypravili do nedaleké zahrady v Javornici, kam nás pozvali její majitelé. Zahrada a celé smýšlení majitelů se nese v duchu permakultury, to znamená v souladu s přírodou tak, abychom ji co nejméně omezovali a zatěžovali. Takhle to vypadá, když se člověk snaží o maximální spolupráci s přírodou a...

Vybraní žáci 6. a 7. třídy tvořili projekty do výtvarné soutěže zaměřené na téma ŽIVOT V PŘÍRODĚ, kterou pořádá spolek Western klub.
Žáci 6. třídy soutěží v kategorii 3 s tematikou Život v lese. Žáci 7. třídy se zapojili do kategorie 4 s tematikou Život v ptačí budce a hmyzím hotelu.
Držíme našim žákům palce. Vyhlášení nejlepších prací...

Dne 10. 5. 2018 se na dopravním hřišti v Rychnově n. Kn. uskutečnilo okresní kolo v dopravní soutěži ,,Mladý cyklista". Účastníci museli napsat test z pravidel silničního provozu, projet jízdu zručnosti, umět ošetřit zraněné osoby a jezdit po dopravním hřišti pod dohledem Policie ČR. Soutěžilo se ve 2 kategoriích.
Žáci naší školy v 1. kategorii...

McDonald's Cup

04.05.2018

Ve středu 2. 5. se vybraní žáci zúčastnili okresní fotbalové soutěže McDonald´s cup. V konkurenci větších škol (Rychnov, Opočno, Kostelec ad.) jsme se neztratili a naši žáci skončili na 4. "bramborovém" místě, přičemž třetí místo nám uteklo o pouhý bod. Poděkování a pochvalu si zaslouží všichni reprezentanti naší školy. Jako jediní jsme měli v týmu...

Den Země - den věnovaný Zemi - se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se pořádaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod jara.
V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

Pod záštitou rychnovské knihovny se 20. března 2018 na podporu čtenářství uskutečnila akce S knížkou v pohodě zaměřená na žáky 1. stupně.
1.- 3. třída se "zakusovala" do knihy Knihožrouti s autorkou Klárou Smolíkovou,
4. a 5. třída "byla na stopě" pravěkým záhadám při hře s nakladatelstvím Thovt.