DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ


Vážení rodiče,

rádi bychom Vás požádali o spolupráci na přípravě školního 

                  VÁNOČNÍHO JARMARKU,

který se bude konat v sobotu 26.11. od 10:00 do 16:00h v budově základní školy v Javornici.

Pokud jste ochotní přispět do dětských stánků nějakým výrobkem 

(prosíme i o jeho ocenění) nebo do stánku s občerstvením, budeme za Vaši pomoc moc rádi.

Případné dotazy zodpoví p. učitelky ve třídách.

Předem děkujeme                                         děti, učitelky, asistentky
ZÁPIS DO MŠ 5.5. 2023


 DISTANČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ NALEZNETE → ZDE