DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

OD 1. ZÁŘÍ JE PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY 

6:15 - 16:15 hod.