DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY
O LETNÍCH PRÁZDNINÁCH POUZE PRO PŘIHLÁŠENÉ DĚTI

1. - 10.7.2020
10. - 31.8.2020

6:30 - 15:30 hod.


! ROZDĚLENÍ DĚTÍ DO JEDNOTLIVÝCH TŘÍD NALEZNETE V PRŮBĚHU SRPNA V ŠATNÁCH MŠ !


PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V OBDOBÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/20

 • ZAHÁJENÍ: 11. KVĚTNA 2020

 • PROVOZ: 6,30 - 15,30 HOD. SCHÁZÍME SE VŽDY DO 7,45 HOD.!

 • RODIČE PŘI PŘÍCHODU DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ODEVZDAJÍ VYPLNĚNÉ ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ, KTERÉ NALEZNETE V PŘÍLOZE NÍŽE

 • DÍTĚ DO ŠKOLKY PŘICHÁZÍ ZCELA ZDRAVÉ!!!

 • PŘED VSTUPEM DO MŠ A V ŠATNÁCH:
  - děti s rodiči vchází do budovy v rouškách
  - dodržují odstupy 2m
  - vždy si děti i rodiče desinfikují ruce připraveným prostředkem   u šaten

 • V PROSTORÁCH MŠ:
  - rodiče se v prostorách školy pohybují minimálně, vždy s
     rouškou
  - rodiče nevstupují do třídy, sundají dítěti roušku a předají ho      mezi dveřmi
  - použitou roušku si rodiče odnášejí domů, rouška ve třídě není    pro děti povinná
  - větší část dne budeme trávit venku
  - každé dítě bude mít uloženou čistou roušku/den v
     podepsaném sáčku v šatně
  - při vyzvedávání dítěte zvoňte u vstupu do MŠ, nahlaste
     jméno a čekejte před třídou Motýlků
  -při vyzvedávání dítěte na zahradě čekejte u branky

Za dodržování epidemiologických opatření a doporučení děkujeme.! INFORMACE ZE ŠKOLNÍ JÍDELNY !

Zkontrolujte si prosím stavování od pondělí (11.května 2020)


ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY SE BUDE KONAT 24. 6. 2020 DOPOLEDNÍCH HODINÁCH BEZ RODIČŮ.


 ! UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN !

                 13.7. - 9.8. 2020