HODNOTY POSKYTOVANÝCH SLUŽEB A PÉČE

 • nízké školné
 • úzká spolupráce ZŠ a MŠ ( dohlídávání družinových dětí v ranních hodinách,společné akce po celý školní rok - divadla, sportovní akce, výstavy,návštěvy, plavecký výcvik ....)
 • zaměření na individuální přístup k dětem
 • pestrá strava a pitný režim po celý den
 • maximální využití školní zahrady a okolní přírody
 • využívání počítače
 • každý měsíc divadelní představení
 • delší tématické vycházky do okolí
 • kvalitní vybavení učebními pomůckami, didaktickými hrami,hračkami, stavebnicemi
 • logopedická péče ( p. Mgr.Pavlína Kulhavá se věnuje našim dětem dvakrát v měsíci u nás ve škole )
 • seznamování s angličtinou
 • plavecký výcvik
 • sběr pomerančové a citronové kůry, sběr papíru
 • prodejní výstavy knih pro děti i dospělé
 • účast ve výtvarných soutěžích