Závěr školního roku v 5. třídě

28.06.2019

Bowling - odměna za 1. místo ve sběru papíru

Bylinková zahrada - Doudleby n.O.

Školní výlet do Olomouce

Děti z 5. třídy navštívily pevnost poznání, vlastivědné muzeum,  a výstava pod názvem Giganti doby ledové.