Realizace projektu začíná

27.06.2019

První etapa realizace školní zahrady byla úspěšně zahájena a na pozemku se pomalu rýsuje 1. část zahrady - kamínková plocha, která bude sloužit k potřebám výuky jako pobytová plocha, či k návazným aktivitám v rámci školní zahrady.
Děkujeme za pomoc zúčastněným osobám a těšíme se na další spolupráci.