Den Země 2019

09.05.2019

Jako každoročně byl jeden den v roce věnovaný tematice Dne Země - tedy otázkám ekologie, ochrany našeho životního prostředí, recyklování apod. Žáci zpracovávali miniprojekty, vytvářeli různé hry pro své spolužáky a sledovali filmy týkající se globálních problémů dnešního doby.