FENOMÉN KAREL ČAPEK 

16.02.2018

V pátek 16.2.2018 jsme v naší škole opět přivítali oblíbené Divadélko pro školy z Hradce Králové.
Program pro první i druhý stupeň spojovalo jedno jméno - Karel Čapek. Menší děti si připomněly Devatero pohádek, starší si konec týdne zpestřili  zhlédnutím divadelního představení Fenomén Karel Čapek aneb od Dášeňky ke zkáze světa.  
Vystoupení spojená se životem tohoto velkého českého spisovatele byla  nabitá nejen informacemi o jeho tvorbě, ale také humorem a spoustou nápaditých gagů. 
Na předválečné období tvorby se zaměřila ukázka z divadelní hry Bílá nemoc a celé představení vrcholilo scénou z dramatu Adam stvořitel. Publikum ocenilo také zapojení spontánně vybraných spolužáků do děje.  Všichni zúčastnění odměňovali aktéry bouřlivým smíchem v průběhu celého vystoupení a nakonec pak hlasitým potleskem a dvěma děkovačkami. 
Oba programy pobavily a poučily, takže herci z Divadélka pro školy opět nezklamali.