Dopravní soutěž

12.10.2017
Dne 5. 10. 2017 za velmi nepříznivého počasí se žáci naší školy zúčastnili dopravní soutěže na dětském dopravním hřišti v Rychnově nad Kněžnou. Zde si vyzkoušeli jízdu zručnosti, dopravní testy, jízdu po dopravním hřišti pod dozorem policistů, jakož i základy první pomoci. Naši školu reprezentovala dvě družstva, která skončila na 9. a 10. místě. Žákům děkujeme za účast a blahopřejeme k pěknému umístění.                                                                                                               -div-