Exkurze - Proboštův třebechovický betlém

03.01.2018


V úterý 19. 12. se žáci 5. ročníku vydali v rámci výuky vlastivědy na exkurzi do muzea betlémů v Třebechovicích pod Orebem.

Nejcennějším a nejobdivovanějším betlémem, který zde mohli vidět, byl mechanický betlém lidových řezbářů Josefa Probošta, Josefa Kapuciána a autora mechanismu Josefa Frimla. Tradice stavění betlémů po celém světě vychází ze stejného biblického příběhu, se kterým se mohly děti seznámit při prohlídce.
Třebechovický Proboštův betlém je jediným betlémem v České republice prohlášeným za národní kulturní památku (v roce 1999). Celý betlém včetně mechanismu byl vytvořen ze dřeva před více než sto lety. Na ploše 6,9 x 1,9 x 2,2 m  se nachází více než 2 000 vyřezávaných dílů.