Muzikohraní s Michalem

Při Muzikohraní se děti seznámily s netradičními hudebními nástroji a zabubnovaly si na djembe.