Poděkování firmě Bühler Žamberk

15.01.2019

Ve škole se kromě naukových předmětů opět mluví také o nutnosti vzdělávání v praktických činnostech. V nich se žáci seznamují se základy zpracování dřeva, kovů, plastů a podobných materiálů, s použitím barev či spojovacího materiálu.
V letošním školním roce naše škola využila zajímavé nabídky firmy Bühler Žamberk, která dodává do škol kovový materiál pro výuku tohoto předmětu. Žáci se tak mohou lépe seznámit s vlastnostmi kovů a se specifiky práce s nimi.
Děkujeme firmě Bühler Žamberk za tuto možnost, protože se žáci brzy budou moci pochlubit svými výrobky na akcích pořádaných školou, kde si je budou moci rodiče a návštěvníci prohlédnout.                                  -zp-