Sázení památeční lípy - 28. 10. 2018

01.11.2018

I navzdory značně nevlídnému počasí se několik desítek lidí sešlo v neděli 28. října za školou, aby společně oslavili 100 let od vzniku samostatného Československa a byli tak svědky slavnostního sázení stoleté lípy. 
Program zahájili žáci a učitelé základní školy, když úderem 15. hodiny rozezněli prostranství u hřiště prvními tóny Československé státní hymny. Následoval slavnostní projev starosty Obce Javornice, p. Vlastimila Zachovala, v němž připomenul význam tohoto výročí z hlediska historie dvou bratrských států, a také zmínil významné, světově uznávané osobnosti, které jsou s existencí našich národů neodmyslitelně spjaty, jako např. T. G. Masaryk, Eduard Beneš, Václav Havel nebo Alexander Dubček. Na počest našeho prvního československého prezidenta pak zazněla jeho oblíbená píseň Ach synku, synku v podání žáků I. stupně.

Recitace básní Cestička k domovu a Česká krajina, a posléze tóny písně Čechy krásné, Čechy mé, přenesly program ke své hlavní části, jíž bylo sázení památeční lípy.
Poté zazněl spirituál Starý příběh, který oslavuje lidskou odvahu, odvěkou touhu po svobodě a právo národů na sebeurčení.
Akci zakončili členové Mysliveckého spolku Javornice slavnostními salvami.  

Návštěvníci akce se poté přemístili do prostor školy, kde si mohli prohlédnout výstavu historických dokumentů, fotek a záznamů, nashromážděných za posledních 100 let historie obce Javornice. 

Výstava s historickou tematikou v budově školy

Informace o vzácné divadelní oponě

Jak bylo zjištěno z kroniky Obce Javornice (viz níže), divadelní oponu pro spolek TYL namaloval tehdejší malíř, p. Josef Dvořák, dědeček p. Jana Holce. V kronice se také píše, že opona je kopií původní opony Národního divadla v Praze, kterou namaloval František Ženíšek, a která shořela spolu s ND v roce 1881. Vidíme však, že se nejedná o kopii v pravém slova smyslu, ale že p. Dvořák se nechal tematikou Ženíškovy opony inspirovat a čerpal z ní hlavní motivy. 

"Na oponě se vznáší  Génius  s vavřínovým věncem slávy v pravé ruce a palmovou ratolestí  v levé. Vpravo se nachází alegorická postava Hudby a vlevo Dramatu. 
V pozadí vidíme siluetu Prahy  a dole dámu  s odpichovacím kružítkem, dítě s kladívkem a druhé s paletou a štětcem. Vlevo je erb s letopočtem založení spolku TYL 1895, vpravo letopočet s datem vzniku této opony (1923)."

Opona Josefa Dvořáka z Javornice
Opona Josefa Dvořáka z Javornice
Kopie z kroniky Obce Javornice
Kopie z kroniky Obce Javornice
Ženíškova opona v Národním divadle před jeho vyhořením
Ženíškova opona v Národním divadle před jeho vyhořením