Turistické putování - Den Země

11.04.2018

TURISTICKÉ PUTOVÁNÍ

Den Země - den věnovaný Zemi - se každoročně koná 22. dubna. Tento svátek je ovlivněn původními dny Země, které se pořádaly při oslavách jarní rovnodennosti 21. března a oslavovaly příchod jara.
V moderním pojetí jde o ekologicky motivovaný svátek upozorňující lidi na dopady ničení životního prostředí.

Během turistického putování, které se uskutečnilo ve středu 11. dubna, jsme se pokusili i my udělat něco pro naši planetu - vydali jsme se do okolí a "vyčistili" alespoň kousek Země. 

-jh-