Turistické putování na Plačtivou skálu

18.06.2018

Ve středu 13. června proběhlo další turistické putování, tentokrát k Plačtivé skále, která se vypíná nad soutokem řek Zdobnice a Říčky neboli Klauzy. Obě řeky zde vyhloubily poměrně hluboké údolí. Ze skály většinou stéká voda jak v parném létě, tak i v zimě, kdy vytváří nádherné "ledopády". Voda nestéká jako potůček, ale jako množství miniaturních, za sucha často pouze kapajících pramínků. Letošní jarní dny jsou však natolik horké, že jsme skálu "plakat" neviděli. Zato jsme si ale mohli osvěžit nohy a načerpat nové síly na zpáteční cestu.