Výstava krajky

19.09.2017

Nový školní rok zahájili někteří žáci naší školy návštěvou Obecního úřadu v Javornici, kde se konala výstava krajky. 

Autorkou veškerého krajkářského umění, které jsme tam viděli, byla místní rodačka, paní Blanka Jansová, která byla ochotná se s námi o způsobu tvorby krajky podělit. Dozvěděli jsme se od ní mnoho zajímavého. Seznámila nás s možnostmi využití krajky, s jejími začátky paličkování a vysvětlila nám, co všechno předchází tomu, než krajka vznikne. A nejen to, dokonce nám i předvedla, jak pod šikovnýma rukama přichází krajka na svět.
A protože byly některé exponáty vystaveny také v prostorách městské knihovny, nakoukli jsme i tam. Zde si na nás udělala čas místní knihovnice, paní Jarmila Matyková. Vysvětlila dětem, jak to v takové knihovně chodí, připravila pro ně různé knížky a encyklopedie, do kterých mohly nahlédnout, a nabídla jim i možnost pravidelné návštěvy knihovny.

Byla to pro nás opravdu velice zajímavá zkušenost. Paní Jansové i paní Matykové mnohokrát děkujeme za jejich ochotu a čas, který nám obě věnovaly.

-jh-