Žáci 5. r. obdrželi Průkaz cyklisty

07.11.2017
V září se 16 žáků 5. ročníku zúčastnilo 10 hodinového kurzu dopravní výchovy pod záštitou Autoškoly Podorlicko. Do kurzu bylo zařazeno 5 hodin výuky (dopravní předpisy, jízda křižovatkou) a 5 hodin jízdy po dopravním hřišti.
Kurz byl zakončen testy. Po úspěšném absolvování žáci získali Průkaz cyklisty.