Čipový systém ve škole

14.09.2017

ZAVEDENÍ ČIPOVÉHO SYSTÉMU NA NAŠÍ ŠKOLE

Vážení rodiče,

naše školní jídelna ve spolupráci s ředitelstvím školy ZŠ a MŠ Javornice a za podpory Obecního úřadu Javornice zavádí od září 2017 dvě novinky.

1. bezkontaktní čipy (přístup do budovy - zabezpečení šatní skříňky - stravování)

2. objednávání stravování po internetu a pomocí mobilního telefonu

Bezkontaktní čipy

Vaše dítě (1. až 9. třída) obdrží bezkontaktní čip společně s přidělením šatní skříňky. Čip je propůjčen dítěti zdarma a bude žákům sloužit po celou dobu školní docházky jako jeho osobní školní průkazka. Čip se nesmí popisovat ani jinak poškodit, nepoškozený čip se při ukončení školní docházky vrací. 

V případě poškození nebo ztrátě čipu bude dítěti prodán čip nový, ale již za poplatek 50,- Kč.

Čip bude sloužit k otevření hlavního vchodu do budovy školy (v určité hodiny), dále k otevření a zavření šatní skříňky a při výdeji obědů.

Odebírání stravy pomocí čipů.

V průběhu září bude stravování pomocí čipů probíhat ještě ve zkušebním provozu. Dítě přiblíží čip ke čtečce u prvního výdejního okénka a paní kuchařka bude vědět, jak velkou porci dítě dostane, a zda je na ten den přihlášené.

Když si dítě čip zapomene doma

a) musí požádat paní školnici, aby mu otevřela skříňku

b) musí zajít za vedoucí stravování, aby mu vystavila náhradní stravenku.

Odhlásit či přihlásit stravování na daný den bude možné pouze do 7:30 hod., kdy se Vámi zadané případné změny odešlou do terminálu a další úpravy na aktuální den již nebudou možné. Opožděné odhlášky či přihlášky tak již nebudou evidovány.

Platby za stravné.

Od září do prosince 2017 budou platby stravného probíhat jako doposud inkasem z účtu k 15. dni v měsíci, s tím, že v září se strhnou celé platby 700,-, 800,-, 900,- Kč podle věkových kategorií.

Od ledna 2018 si budete Vy sami převádět peníze na stravné, buď trvalým příkazem, nebo převodem z účtu, či vkladem na účet. V podstatě stravu dítěti předem předplatíte, jako když se dobíjí telefonní kredit. Bude pouze na Vás, kdy a kolik peněz na účet dítěte převedete (tj. na kolik dní "stravovací kredit" nabijete), ale bude potřeba udělat do konce aktuálního měsíce (nejlépe 3 pracovní dny před koncem měsíce, neboť bankovní převod trvá 1-3 dny). Jen tak budete mít jistotu, že od 1. dne následujícího měsíce bude mít dítě obědy předplacené. To je velice důležité, protože pokud dítě nebude mít na svém účtu dostatek peněz, čip mu neumožní odebrání obědu, přestože bude přihlášený/objednaný.

Je tedy nezbytné, abyste Vy sami sledovali pomocí internetu, zda má Vaše dítě účty dobité. Za tímto účelem obdržíte společně s tímto vytištěným dopisem také lísteček, kde najdete osobní přihlašovací údaje pro objednávání stravy po internetu, v položce heslo: je uveden variabilní symbol Vašeho dítěte, který musí být uváděn při platbách na účet od ledna 2018. Uvedení variabilního symbolu bude nezbytné, aby byla finanční částka připsána právě Vašemu dítěti. V případě, že tento lístek ztratíte, naleznete variabilní symbol po přihlášení na stránkách www.strava.cz, v položce informace.

Objednávání / odhlašování stravy po internetu nebo na mobilním (chytrém) telefonu

Jak je už výše uvedeno, žáci dostanou kartičku, kde jsou přihlašovací údaje pro objednávání po internetu. Na stránkách www.strava.cz se do levého políčka napíše číslo jídelny: 4371, vpravo do políčka uživatel: příjmení dítěte, tečka a jméno bez diakritiky (např: prochazkova.jana) a do políčka heslo: variabilní symbol. Toto heslo si po přihlášení můžete změnit, mohou tam být uvedena číslice i písmena bez diakritiky do 20 znaků.

Prosím nastavte zde i Vaši e-mailovou adresu pro zasílání zpráv.

Vaše dítě má již nastavenou svoji stránku, kde najdete jídelní lístek. Čtvereček před jídlem je buď zatržený, tzn. jídlo je již objednáno, nebo prázdný, tzn. neobjednáno. Pokud zrušíte zatržítko a před jídlem bude prázdný čtvereček, je oběd odhlášený. Vy tedy budete (nebo starší děti samy) provádět změny s objednáním, a to nejpozději do 7:30 hod. příslušného dne (viz výše). Doporučuji nenechávat odhlašování na poslední minutu, neboť může chvíli trvat, než systém změny přijme, uloží a odešle do terminálu.

Dále můžete sledovat Vaše platby, v platbách v horním řádku uvidíte přeplatek nebo nedoplatek. V současné době máte všichni nedoplatek, to nevadí. Ale od prosince 2017 musíte na účtu mít dostatečný zůstatek, aby bylo možné odebrat obědy v lednu 2018.

V políčku výdej najdete, zda Vaše dítě přihlášený oběd odebralo.

Čipy v MŠ

Děti mateřské školy nebudou mít čipy ke stravování, to bude probíhat jako doposud.

Čipy obdrží nikoliv děti, ale jejich rodiče, a sice dva čipy na dítě - tedy pro oba rodiče, zákonné zástupce či další členy rodiny, kteří budou dítě do MŠ vodit nebo z MŠ vyzvedávat. Čipy budou evidovány na jejich jména. Čipy budou v tomto případě sloužit k odmykání vstupních dveří do MŠ (z boku hlavní budovy), a to pouze v době provozu MŠ.

Nový způsob objednávání stravy přes internet (předplacené účty jako u žáků ZŠ) je v případě zájmu možný i pro rodiče dětí v MŠ.

Jedná se o zlepšení podmínek a celkovou přehlednost pro Vás a Vaše děti, a také zvýšení úrovně školního stravování. Věříme, že připravovanou změnu pochopíte a pomůžete nám při rozjezdu nového systému svojí trpělivostí.

Javorová Miluše, vedoucí stravování